ambit

ambit
• obvod
• hranice

English-Czech dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Ambit — can refer to: *Ambit Broadband, a producer of Cable Modem, ADSL, and IPTV products. *Ambit Informatik, a German knowledge company. *Ambit (magazine), a literary magazine. *ambit is the Scope or range; a sphere of influence. *ambit claim, an… …   Wikipedia

 • ambit — I noun border, boundary, boundary line, bounds, circumference, contour, delineation lines, domain, dominion, furthest extent, furthest point, jurisdiction, limit, lines, orbit, outline, outer limit, pale, perimeter, periphery, province, realm,… …   Law dictionary

 • Ambit — Am bit, n. [L. ambitus circuit, fr. ambire to go around. See {Ambient}.] Circuit or compass. [1913 Webster] His great parts did not live within a small ambit. Milward. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ambit — ambit* {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. wziąć na ambit {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ambit — (n.) late 14c., space surrouinding a building or town; precinct; 1590s, a circuit, from L. ambitus a going round, pp. of ambire to go round, to go about (see AMBIENT (Cf. ambient)) …   Etymology dictionary

 • ambit — ► NOUN ▪ the scope, extent, or bounds of something. ORIGIN Latin ambitus circuit …   English terms dictionary

 • ambit — [am′bit] n. [L ambitus, a going about, revolution < pp. of ambire: see AMBIENT] 1. a circuit or circumference 2. the limits or scope; bounds …   English World dictionary

 • ambit — am|bit [ˈæmbıt] n [singular] formal [Date: 1500 1600; : Latin; Origin: ambitus, from the past participle of ambire; AMBIENT] the range or limit of someone s authority, influence etc fall within the ambit of sth ▪ areas falling within the ambit of …   Dictionary of contemporary English

 • ambit — Wziąć, brać (coś) na ambit «uznać coś za punkt honoru i za wszelką cenę chcieć to zrobić»: Cóż to za przyjemny chłopak! Domyty, wyszczotkowany, wyczyszczony. Szykowny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Moje drapichrusty wzięły też na ambit i… …   Słownik frazeologiczny

 • ambit — m IV, D. u, Ms. ambiticie 1. lm M. y archit. «wąskie przejście wokół prezbiterium, zwykle na przedłużeniu naw bocznych, charakterystyczne dla kościołów romańskich i gotyckich; obejście, krużganek wokół dziedzińca klasztornego» Ambit katedry. 2.… …   Słownik języka polskiego

 • ambit — [[t]æ̱mbɪt[/t]] N SING: usu with poss The ambit of something is its range or extent. [FORMAL] Her case falls within the ambit of moral law. Syn: scope …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”